『SMTOWN LIVE 2024 : SMCU PALACE@TOKYO<字幕版>』(C)SM ENTERTAINMENT Co., Ltd
Phiên bản phụ đề của các buổi biểu diễn ”SMTOWN LIVE”, ”NCT DREAM” và ”RIIZE” sẽ có trên KNTV vào tháng 7!
Stream Media Corporation Co., Ltd. (Trụ sở chính: Minato-ku, Tokyo, Giám đốc đại diện: Tosuke Kim) sẽ phát sóng trên đài truyền hình riêng “KNTV/KNTV801”.
Copyrights(C)wowkorea.jp 2