「NewJeans」、カムバックD-1“シンドローム”は続く…「一曲一曲本気で」
Sự trở lại của “New Jeans” “Hội chứng” D-1 tiếp tục… “Bài nào cũng nghiêm túc”
Chỉ còn một ngày nữa thôi, đĩa đơn đôi mới ``How Sweet'' của nhóm NewJeans sẽ được phát hành. "Quần jean mới" không bao giờ vội vã.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 109