「aespa」WINTER、気胸手術を受けて回復中…SMエンタ「回復を最優先にして日程を進める」
”aespa” WINTER đang hồi phục sau ca phẫu thuật tràn khí màng phổi...SM Entertainment ”Ưu tiên phục hồi và tiếp tục lịch trình”
Có thông tin tiết lộ rằng WINTER, thành viên của nhóm nhạc nữ aespa, hiện đang hồi phục sau ca phẫu thuật tràn khí màng phổi.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 2