「aespa」WINTER、気胸手術を受けて回復中…SMエンタ「回復を最優先にして日程を進める」
”aespa” WINTER đang hồi phục sau ca phẫu thuật tràn khí màng phổi...SM Entertainment ”Ưu tiên phục hồi và tiếp tục lịch trình”
Có thông tin tiết lộ rằng WINTER, thành viên của nhóm nhạc nữ aespa, hiện đang hồi phục sau ca phẫu thuật tràn khí màng phổi.
Vào ngày 12, công ty quản lý SM Entertainment của WINTER đã nói với Herald POP, “WINTER gần đây đã trải qua ca phẫu thuật tràn khí màng phổi.
Anh ấy hiện đang hồi phục.” SM Entertainment cho biết: "Do căn bệnh này dễ tái phát nên quyết định này được đưa ra sau khi thảo luận kỹ lưỡng như một biện pháp phòng ngừa dựa trên kết quả khám phá của nhân viên y tế".
Chúng tôi dự định tiếp tục coi tình trạng phục hồi của INTER là ưu tiên hàng đầu.” Nhóm "aespa" của WINTER đang chuẩn bị trở lại vào tháng 5 và sẽ trở lại lần thứ hai vào tháng 6.
Chuyến tham quan “2024 aespa LIVE TOUR - SYNK: Parallel Line” sẽ được tổ chức. WINTER sẽ hoàn thành lịch trình theo kế hoạch.
2024/04/12 11:24 KST
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 2