「SHINee」オンユ、新生芸能事務所GRIFFINエンタと専属契約…新プロフィール写真公開
”SHINee” Onew ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí mới GRIFFIN Entertainment...Ảnh hồ sơ mới được công bố
Onew của nhóm nhạc nam Hàn Quốc SHINee sẽ liên kết với công ty giải trí mới GRIFFIN Entertainment. GRIFFIN
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 2