「Red Velvet」スルギ、きょう(3日)SBSバラエティー「フーバオとおじいちゃん」OST発売
'RedVelvet' Seulgi phát hành OST cho chương trình tạp kỹ SBS 'Fu Bao and Grandpa' hôm nay (thứ 3)
Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc "Red Velvet" Seulgi đã tham gia OST (nhạc phim gốc) của chương trình tạp kỹ SBS "Fu Bao and Grandpa" và rất hào hứng.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 2