K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • `` Starbucks là tốt nhất '' để phát hiện chất gây ung thư trong hàng hóa ... Số 1 về mức độ hài lòng của người tiêu dùng nói chung = Hàn Quốc
`` Starbucks là tốt nhất '' để phát hiện chất gây ung thư trong hàng hóa ... Số 1 về mức độ hài lòng của người tiêu dùng nói chung = Hàn Quốc
Trong số bảy cửa hàng cà phê ở Hàn Quốc, Starbucks có mức độ hài lòng của người tiêu dùng nói chung cao nhất. Chất gây ung thư đã được phát hiện trong hàng hóa sự kiện "Summer Carry Bag" và gây ra tranh cãi, nhưng nó được xếp hạng nhất trong đánh giá mức độ hài lòng.

Theo kết quả của một cuộc khảo sát do Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc thực hiện về mức độ hài lòng của người tiêu dùng trong số bảy cửa hàng cà phê hàng đầu, Starbucks đạt được mức độ hài lòng tổng thể cao nhất với 3,99 điểm. Tuy nhiên, nó nhận được số điểm thấp nhất trong hạng mục giá cả và dịch vụ. Starbucks ghi được điểm hài lòng tổng thể cao nhất với số điểm 3,99, trong khi Angel in Us đạt điểm thấp nhất với số điểm 3,69. Coffee Bean đạt 3,93, Ha Ri Su Coffee đạt 3,92, Idiya Coffee và Twosome Place đạt 3,83. Cơ quan các vấn đề người tiêu dùng giải thích rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ hài lòng tổng thể đối với các thương hiệu khác ngoài Starbucks và Angel in Us.

Starbucks đạt điểm cao nhất trong danh mục Đơn đặt hàng và Thanh toán và Hàng hóa đã bán với số điểm 4,07, nhưng thấp nhất trong danh mục Giá cả và Dịch vụ với số điểm 3,51.

Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc phản ánh 50% của mỗi ba hạng mục chính về sự hài lòng (chất lượng dịch vụ, sản phẩm dịch vụ, trải nghiệm dịch vụ) và sự hài lòng toàn diện (sự hài lòng chung, sự hài lòng so với mong đợi, sự hài lòng so với trên) để xác định mức độ hài lòng tổng thể.


Published : 2022/08/06 09:43 KSTLike if you like it ♪


Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2022 AISE Inc. All Rights Reserved.