HYBEパン・シヒョク議長、SNSと大学祝辞コメントに再びスポットが当たる
Không chỉ ”New Jeans”...SNS của Chủ tịch HYBE Bang Si Hyuk và những bình luận chúc mừng trường đại học một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý
Mâu thuẫn sâu sắc giữa chủ tịch HYBE Bang Si Hyuk và đại diện công ty liên kết ADOR Min Hee Jin đã được tiết lộ trước công chúng. Ngoài ra, SNS của Chủ tịch Bang Si Hyuk và
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 111