Vào ngày 15, Yonghwa đã viết trên Instagram của mình, ``Con người thực sự ăn milmyeon (mì lạnh làm từ bột mì) trong khi mặc áo phông trắng.''
Tôi đã đăng một bức ảnh cùng nhau. Trong ảnh, Yonghwa đang vui vẻ dùng bữa cùng các thành viên của psikuniv.
Cư dân mạng nhìn thấy cảnh này đã thốt lên: “Không phải Dan Ji ăn và thay quần áo đâu~~??
”, “Trông ngon quá”, “Người thật thì khác hẳn ~ Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ mặc áo phông đen và ăn nó”, “Dũng cảm” và “Tốt nhất”.
Mặt khác, ``CNBLUE'' và ``UVERworld'' mà Yonghwa thuộc về, có buổi biểu diễn trực tiếp ``UVERworld & CNBLUE''.
Đã có quyết định rằng "SUMMER LIVE IN JAPAN and KOREA ~UNLIMITED CHALLENGE~" sẽ được tổ chức.
Ngày 15 tháng 6 (Thứ Bảy) tại Pia Arena MM ở Nhật Bản và ngày 27 tháng 7 (Thứ Bảy) tại ĐẠI HỌC KOREA ở Hàn Quốc.
Nó sẽ được tổ chức tại TIGER DOME.
By chunchun 2024/05/15 23:59 KST