「SHINee」、16周年記念の友情リング公開
”SHINee” hé lộ chiếc nhẫn tình bạn kỷ niệm 16 năm... Cố Jonghyun cũng cùng nhau làm nên điều đó
Nhóm SHINee đã phát hành nhẫn tình bạn. Vào ngày 13, quản lý của SHINee đã đăng trên SNS, ``Chúng tôi sẽ biến đổi cực độ SHINee. Đất, Lửa, Gió, Nước.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 110