Sau khi bộ phim `` Veteran 2 '' của đạo diễn Ryu Seung-wan ra mắt, anh đã chốt danh sách casting cho bộ phim tiếp theo `` Humint '' và sẽ bắt đầu sản xuất quy mô lớn. đặc biệt là phim
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 113