“SMエンタを告発”「EXO-CBX」、もはや支持率なし?
”EXO-CBX” ”tố SM Entertainment” đang trong tình thế khó nhận được sự ủng hộ? …Phản ứng của “dân chúng lạnh lùng” khi họp báo khẩn trở thành độc hại
Cuộc họp báo khẩn cấp có trở nên độc hại không? Unit “EXO-CBX” (CHEN, BAEK) của nhóm nhạc nam Hàn Quốc “EXO”
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 111