「BTS」JIN、メンバー総出動した除隊現場…「写真をきれいに撮ってくださったみなさん、ありがとう」
”BTS” JIN, cảnh xuất ngũ nơi tất cả các thành viên được phái đi ... ”Cảm ơn mọi người đã chụp những bức ảnh đẹp”
"BTS" JIN tiết lộ cảm xúc của mình khi xuất ngũ. Vào ngày 12, JIN đã đăng trên nền tảng cộng đồng người hâm mộ toàn cầu Weverse, “Hãy đến hôm nay và đăng ảnh xuất ngũ của bạn.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 110