「BTS」JINが除隊!メンバーが出迎えて歓迎
”BTS” JIN xuất ngũ! Các thành viên gặp gỡ và chào mừng
JIN, thành viên nhóm nhạc nam BTS, đã xuất ngũ an toàn trong sự chào đón của các thành viên cùng nhóm.
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 2