「ASTRO」チャウヌ、少女漫画の主人公そのもの…証明が必要ない鮮やかなビジュアル
``ASTRO'' Cha Eun Woo, nhân vật chính trong manga dành cho thiếu nữ... Hình ảnh sống động không cần ánh sáng
``ASTRO'' Cha Eun Woo khoe visual rạng ngời. Vào ngày 10, một bức ảnh gần đây đã được đăng tải trên kênh cá nhân của Cha Eun Woo.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 110