* Chứa tóm tắt cốt truyện và tiết lộ nội dung. Bộ phim truyền hình ``Connection'' của đài SBS sẽ kể một câu chuyện hỗn loạn khi Jisung và Jeon Mi Do gây ra cảnh báo sốc ngay từ khi bắt đầu cuộc điều tra chung.
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 91