「2PM」ファン・チャンソン、3年ぶりにMBCバラエティー番組「ホームズ」出演
``2PM'' Hwang Chan-sung, `` Xuất hiện trên '' Holmes '' lần đầu tiên sau ba năm...Tôi đã kết hôn và chuyển đi.''
Hwang Chan-sung của nhóm nhạc nam `` 2PM '' xuất hiện trên `` Help! Holmes '' lần đầu tiên sau ba năm. Chương trình tạp kỹ của đài MBC “Help! Holmes” sẽ được phát sóng vào ngày 23.
Copyrights(C)wowkorea.jp 110