「TOMORROW X TOGETHER」、7月3日に日本シングル「CHIKAI」発売
”TOMORROW X TOGETHER” phát hành single tiếng Nhật ”CHIKAI” vào ngày 3/7
Single tiếng Nhật mới của nhóm "TOMORROW X TOGETHER" đã được trình làng. "NGÀY MAI
Copyrights(C)wowkorea.jp 110