「BTS」JUNG KOOK、TikTok「Smoke」ダンスチャレンジが1億ビュー突破
Thử thách nhảy ”Smoke” của ”BTS” JUNG KOOK, TikTok vượt 100 triệu lượt xem
Video thử thách nhảy "Smoke" được JUNG KOOK của "BTS" đăng tải trên TikTok đã vượt 100 triệu lượt xem, chứng tỏ mức độ nổi tiếng bùng nổ trên toàn cầu của nó.
Copyrights(C)wowkorea.jp 224