「ILLIT」の「Lucky Girl Syndrome」の振り付け、また盗作騒動1
Vũ đạo ”Hội chứng cô gái may mắn” của ”ILLIT” gây ra một vụ bê bối đạo nhạc khác... Các biên đạo của ”New Jeans” cũng tức giận? “Đó là một bản sao hoàn hảo.”
Mặc dù người ta đã chỉ ra rằng vũ đạo của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc "ILLIT" giống với vũ đạo của bài hát quảng cáo "New Jeans" của nhóm nhạc nữ "New Jeans".
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 111