“薬物常習使用疑惑”俳優ユ・アイン、死も考える
Nam diễn viên Yu A In, người bị tình nghi là người thường xuyên sử dụng ma túy, nghĩ đến cái chết...Một bác sĩ kê đơn thuốc làm chứng rằng anh ta có triệu chứng trầm cảm nặng.
Trong phiên tòa xét xử nam diễn viên Yu A In lần thứ năm, người bị tình nghi sử dụng ma túy, bác sĩ đã kê đơn thuốc gây mê cho Yu A In đã tham dự với tư cách nhân chứng và tiết lộ rằng Yu A In đang mắc chứng trầm cảm.
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 111