「ASTRO」チャウヌ、「ビジュアルで話題の弟?現在中国に留学中…兄に一度は勝ちたいと」
``ASTRO'' Cha Eun Woo, ``Một em trai nổi tiếng nhờ ngoại hình? Hiện đang du học ở Trung Quốc...Tôi muốn đánh bại anh trai mình ít nhất một lần.''
Cha Eun Woo của nhóm ``ASTRO'' đã tiết lộ tình trạng gần đây của em trai mình, trở thành chủ đề nóng trên mạng. tvN “Yu Quiz ON THE” được phát sóng vào ngày 8 tháng này.
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 110