「ASTRO」チャウヌ、芸能界デビューのきっかけ…“ビジュアル兄弟”の弟のひと言は?
Cha Eun Woo của ASTRO, điều gì đã khiến anh ra mắt làng giải trí... Em trai của ”anh em visual” nói gì?
``Yu Quiz ON THE BLOCK'' (sau đây gọi là ``Yu Quiz'') sẽ được phát sóng dưới dạng ``Đặc biệt dành cho gia đình''. "Yu Quiz" của tvN, sẽ phát sóng hôm nay (thứ 8), là một bộ phim đặc biệt dành cho gia đình, "Chechechi"
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 110