HYBE、独立を試みたミン・ヒジン氏の文書を新たに発見…計画の詳細も判明
HYBE mới phát hiện ra những tài liệu về Min Hee-jin, người đã cố gắng giành độc lập...Chi tiết về kế hoạch cũng được tiết lộ
HYBE tuyên bố mới phát hiện ra một tài liệu mô tả các tình huống xung quanh nỗ lực nhằm tách quyền quản lý của Giám đốc điều hành ADOR Min Hee-jin, công ty mà New Jeans trực thuộc.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 224