ユチョン、腕を覆ったタトゥーを公開も…
”Đây là tôi. Nhưng tôi không biết phải sống thế nào.”...Yuchun tiết lộ hình xăm mới và cảm xúc...Cái nhìn lạnh lùng từ công chúng vẫn còn đó
Ca sĩ Park Yoochun (trước đây là TVXQ/trước đây là JYJ), người từng là chủ đề gây tranh cãi, đã tiết lộ tình trạng gần đây của mình với một hình xăm mới.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 111