「BTS」軍生活の近況が話題1
Từ ”V mặc quân phục” đến ”JIN ủ rượu truyền thống”...Tình trạng mới nhất về cuộc sống quân ngũ của các thành viên ”BTS” đang là chủ đề nóng
Tin tức mới nhất về nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS gồm các thành viên hiện đang nhập ngũ đã trở thành chủ đề nóng. Vào ngày 17 (hôm nay), Park Rokdam, giám đốc Viện nghiên cứu rượu truyền thống Hàn Quốc, đã đăng trên SNS
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 111