「ENHYPEN」、日本女性と撮った写真に対する心配に…「身元を知らなかった。その場で頼まれた」
``ENHYPEN'' lo ngại về bức ảnh chụp cùng một phụ nữ Nhật Bản... ``Tôi không biết danh tính của cô ấy.'' Cô ấy yêu cầu tôi chụp ảnh ngay tại chỗ.''
Khi nhóm ENHYPEN lo lắng về bức ảnh chụp cùng một nhân viên câu lạc bộ tạp kỹ Nhật Bản tại một địa điểm tổ chức sự kiện, nhóm này tiết lộ rằng bức ảnh được chụp mà không hề biết danh tính của người phụ nữ.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 110