女優ハン・ソヒ、今度はねつ造騒動
Dù tệ đến đâu thì cũng quá tệ... Nữ diễn viên Han So Hee lần này dính scandal bịa đặt
Lần này là một vụ bê bối bịa đặt. Nữ diễn viên Han So-hee đã hoạt động trở lại mạng xã hội của mình nhưng việc chỉnh sửa ác ý đã được thực hiện, gây ồn ào.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 111