「T-ARA」出身アルム、極端な選択か?…病院に緊急搬送
Areum của T-ARA có ý định tự sát? …Chuyển cấp cứu đến bệnh viện
Đã có thông tin cho rằng Areum, thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc T-ARA, đã cố gắng tự tử. Theo phương tiện truyền thông giải trí OSEN vào ngày 27, Areum đã cố gắng tự tử vào đầu giờ cùng ngày và được đưa đến bệnh viện.
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 222