「Red Velvet」スルギ、“「東方神起」先輩たち、娘のように気にしてくれる…パパと呼んでいる”
“RedVelvet” Seulgi, “Các tiền bối của TVXQ đối xử với tôi như con gái…Tôi gọi họ là bố.”
Irene và Seulgi của nhóm "Red Velvet" bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với "TVXQ", những tiền bối trực tiếp tại công ty của họ.
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 110