「BTS」のJIMIN、「Like Crazy」がSpotifyで9億ストリーミング突破...史上最短の新記録2冠「0.7%の奇跡」
”BTS” JIMIN, ”Like Crazy” vượt 900 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify... Kỷ lục ngắn nhất lịch sử về hai chiến thắng ”Kỳ tích 0,7%”
"Like Crazy" của BTS Jimin đã vượt qua 900 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify. "Thích" của JIMIN
Copyrights(C)wowkorea.jp 224