「NU’EST」アロン、“1人当たり10万円以上”の超高価ファンミが物議
Lại tranh cãi ở fanmeeting... ``NU'EST'' Fanmeeting siêu đắt đỏ của Aron ”hơn 100.000 yên mỗi người” trở thành vấn đề
Aron của nhóm nhạc nam Hàn Quốc NU'EST đang gây xôn xao với fanmeeting cực đắt giá của mình.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 111