「ENHYPEN」日本人メンバーのニキ、「“三一節”休んでうらやましい」発言で謝罪…「今後もっと注意する」
Thành viên người Nhật của ENHYPEN, Niki xin lỗi vì đã nói: ”Tôi ghen tị với việc bạn nghỉ ngơi ở Sanyi-setsu”... ”Tôi sẽ cẩn thận hơn trong tương lai”
Niki, thành viên người Nhật của nhóm nhạc nam `` ENHYPEN '' thuộc BELIFT LAB, đã xin lỗi sau khi xảy ra tranh cãi về những bình luận của anh ấy liên quan đến `` Sanichibushi.''
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 110