“俳優L氏が私の身体部位を撮り自然消滅”…4年交際の恋人の暴露文が波紋
“Diễn viên L chụp ảnh bộ phận cơ thể tôi rồi tự nhiên biến mất”… Lời tiết lộ của bạn gái 4 năm gây xôn xao dư luận
Tuyên bố của một nam diễn viên đã yêu nhau hơn 4 năm tiết lộ rằng anh ấy đã phải chịu một cái chết tự nhiên đã bị đặt ra nghi vấn. Vào ngày 22, có một bài đăng trên một cộng đồng với tiêu đề “Tôi đương nhiên bị diễn viên L. giết chết”.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 95