「SUPER JUNIOR」キュヒョン、「ソン・シギョンの酒量にはかなわない。私はそんなモンスターではない」
”SUPER JUNIOR” Kyuhyun: ”Tôi không thể cạnh tranh được với việc uống rượu của Sung Si Kyung. Tôi không phải loại quái vật như vậy”
``SUPER JUNIOR'' Kyuhyun giới thiệu món makgeolli (doburoku kiểu Hàn Quốc) của ca sĩ Sung Si Kyung.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 110