女優イ・ミンジョンが近況を公開した。
Nữ diễn viên Lee Min Jung trả lời nhận xét rằng cô trông giống chồng mình hơn Lee Byung Hun, bằng câu hỏi: ”Có chuyện gì vậy?”
Nữ diễn viên Lee Min Jung đã trở thành chủ đề nóng sau khi tiết lộ trạng thái mới nhất của mình. Vào ngày 11, Lee Min Jung đã đăng lên SNS cá nhân: "Đã lâu rồi tôi mới làm việc trên hồ sơ của mình... Tôi có nhiều lắm nên lần nào tôi cũng làm việc trên hồ sơ của mình".
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 110