「TREASURE」が12日0時、「B.O.M.B」の日本語バージョンを先行公開する。
”TREASURE”, ”BOMB” phiên bản tiếng Nhật được phát hành trước...Kỳ vọng tăng cao
"TREASURE" khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng vào mini album thứ 3 với phiên bản tiếng Nhật của "BOMB".
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 110