「BTS」V、陸軍第2軍団に配属…軍事警察団の特殊任務部隊に
”BTS” V được biên chế vào Quân đoàn 2 của Quân đội... Lực lượng đặc nhiệm của quân đoàn cảnh sát
Chiều ngày 8, thành viên V (29, Kim TaeHyung) của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS được điều động về Quân đoàn 2 SsangYong ở Chuncheon.
Copyrights(C)wowkorea.jp 224