「LE SSERAFIM」ホ・ユンジン、「EASY」トレーラー映像ビハインドカット公開…破格の”ノーパンツルック”
”LE SERAFIM” Heo Yoon-jin tung ra những đoạn cắt cảnh hậu trường của trailer ”EASY”...”Trông không quần” chưa từng có
Heo Yoon-jin, thành viên của nhóm ``LE SERAFIM'', đã tung ra đoạn video hậu trường của đoạn trailer.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 109