G-DRAGON苦労は終わったと思ったのに…V.I「“BIGBANG”売り」迷惑が終わらない
G-DRAGON (BIGBANG) Tôi tưởng khó khăn đã qua...VI ”Bán 'BIGBANG'” Rắc rối không hồi kết
Tưởng khó khăn của ca sĩ G-Dragon đã qua nhưng hành vi rắc rối của cựu thành viên BIGBANG VI vẫn tiếp tục khiến dư luận phẫn nộ.
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 108