Samsung chuyển công cụ tìm kiếm mặc định sang 'Google' ngay bây giờ: Báo cáo của Hàn Quốc
Samsung Electronics gần đây đã quyết định không thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định được sử dụng trên điện thoại thông minh từ 'Google' của Google sang 'Bing' của Microsoft.

Trước đó, công ty đã gợi ý về khả năng thực hiện các thay đổi đối với công cụ tìm kiếm mà người dùng điện thoại thông minh yêu cầu. Trong nội bộ đã xuất hiện những lo ngại về sự phụ thuộc của Google vào phần mềm và dường như đã có ý kiến cho rằng cần phải đa dạng hóa các nhà cung cấp phần mềm.

Lý thuyết về sự thay đổi này nổi lên khi MS bước vào năm nay và áp dụng trí tuệ nhân tạo tương tác (AI) "Trò chuyện GPT" để tìm kiếm "Bing". Tuy nhiên, sau đó, Google đã công bố dịch vụ AI tương tác "Google Bard" để cạnh tranh với "Trò chuyện GPT". Samsung Electronics cho biết họ đã đình chỉ các cuộc thảo luận nội bộ vì mối quan hệ hiện tại với Google, mức độ sáng tạo của AI và thông báo về "Google Bird".


Samsung Electronics đã xuất xưởng khoảng 260 triệu điện thoại thông minh vào năm ngoái, chiếm 1/5 tổng số lô hàng toàn cầu, theo công ty nghiên cứu Counterpoint Research có trụ sở tại Hồng Kông. Công ty đã sử dụng "Google" làm công cụ tìm kiếm mặc định cho dòng điện thoại thông minh "Galaxy" kể từ năm 2010. Doanh thu hàng năm của Google từ Samsung Electronics được cho là 3 tỷ đô la Mỹ (USD, khoảng 413,772 triệu yên).

2023/05/25 12:51 KST