K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Jung Ie-chan, người đã xuất hiện trên ”BOYS PLANET” của Mnet, đã phát hành đĩa đ

Jung Ie-chan, người đã xuất hiện trên "BOYS PLANET" của Mnet, đã phát hành đĩa đơn mới "Stranger". Đĩa đơn đầu tay "Stranger" đã phát hành nguồn âm thanh chính thức lần đầu tiên sau khoảng một năm. .


Published : 2023/07/12 13:36 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2023 AISE Inc. All Rights Reserved.