K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • DSP Media thông báo tên của nhóm nhạc nữ mới gồm 5 thành viên dự kiến ra mắt vào

DSP Media thông báo tên của nhóm nhạc nữ mới gồm 5 thành viên dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm nay là "YOUNG POSSE". .


Published : 2023/07/12 12:56 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2023 AISE Inc. All Rights Reserved.