K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Ê-kíp bộ phim truyền hình Nhật Bản Tell Me You Love Me phiên bản Hàn xin lỗi vì

Ê-kíp bộ phim truyền hình Nhật Bản Tell Me You Love Me phiên bản Hàn xin lỗi vì xả rác bừa bãi tại địa điểm quay. .
● Việc dọn dẹp được tiến hành ngay sau khi chụp theo hướng dẫn, nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ nên đã xem lại hướng dẫn để rác không bị bỏ quên trong quá trình chụp.


Published : 2023/06/02 08:56 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2023 AISE Inc. All Rights Reserved.