K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Nhận xét về MC Mong, BAEK HYUN(EXO)_ ”Cá nhân tôi chỉ thân với anh ấy với tư các

Nhận xét về MC Mong, BAEK HYUN(EXO)_ "Cá nhân tôi chỉ thân với anh ấy với tư cách tiền bối và hậu bối trong ngành âm nhạc, và tôi chưa làm gì để lợi dụng điều đó để mời chuyển nhượng".


Published : 2023/06/02 08:52 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2023 AISE Inc. All Rights Reserved.