K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • KARINA đã cán mốc 3 triệu người theo dõi trong vòng 3 ngày sau khi mở tài khoản

KARINA đã cán mốc 3 triệu người theo dõi trong vòng 3 ngày sau khi mở tài khoản Instagram cá nhân. Nữ thần tượng thế hệ thứ 4 nhanh nhất. Kỷ lục nhanh nhất trước đó là LE SSERAFIM trong 82 ngày. .


Published : 2023/05/26 15:52 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2023 AISE Inc. All Rights Reserved.