K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


Được biết, IU sẽ hát một bài hát chúc mừng trong đám cưới của "T-ARA" Jiyeon & Hwang Jae Kyun của KT Wiz. .


Published : 2022/12/09 13:25 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2023 AISE Inc. All Rights Reserved.