K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


"#Gun-chan" #Jang Keun Suk, trạng thái hôm nay. .
●Đại sứ thương hiệu của nhãn hiệu chăm sóc chống lão hóa da trưởng thành "fonskin"!
●Jang Keun Suk xuất hiện tại buổi giới thiệu CM fonskin được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản.


Published : 2022/12/09 12:49 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2023 AISE Inc. All Rights Reserved.