K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • SEULGI đã tổ chức một buổi họp báo trực tuyến để kỷ niệm sự ra mắt của album đầu

SEULGI đã tổ chức một buổi họp báo trực tuyến để kỷ niệm sự ra mắt của album đầu tay solo "28 Reasons" ... Wendy đảm nhiệm vai trò MC. .


Published : 2022/10/04 14:13 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2022 AISE Inc. All Rights Reserved.