K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • ”IVE” đã chính thức tuyên bố quan điểm của mình về sự tham gia của Đại học Kyung

"IVE" đã chính thức tuyên bố quan điểm của mình về sự tham gia của Đại học Kyungpook và Đại học Văn hóa Keimyung trong lễ hội của trường. .
● Có đề nghị, nhưng không có cuộc thảo luận hoặc hợp đồng cụ thể. Đội hình đã được công bố trước khi trả lời rằng cô ấy sẽ xuất hiện, vì các lịch trình khác rất khó để có được. Tôi đã yêu cầu gỡ thông báo xuống ngay lập tức, nhưng nó không được phản ánh.


Published : 2022/10/04 13:53 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2023 AISE Inc. All Rights Reserved.